Dua Kepastian


Di dunia ini ada dua kepastian: kita semua akan mati, dan harga pasti bakal naik.